Szkolenia

Ochrona środowiska to nasza pasja, dlatego szkolimy w kameralnych grupach zapewniając indywidualne podejście do każdego uczestnika, prowadzimy ożywione dyskusje, nie boimy się trudnych tematów, przedstawiamy praktyczne zastosowanie przepisów. W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń online.

 

Zobacz relację z naszego ostatniego szkolenia środowiskowego w Karpaczu oraz poznaj opinie uczestników.

 

Przeprowadzone szkolenia

Szkolenia środowiskowe i webinaria.
Rozwijaj się z Reeko Organizacją Odzysku Opakowań. 


Szkolenie środowiskowe - "Projekt unijnego rozporządzenia ws. opakowań, Dyrektywa SUP, system kaucyjny - nowe wyzwania dla przedsiębiorców w kontekście najnowszych i planowanych zmian prawnych." oraz "Praktyczne aspekty związane z audytem recyklera oraz wystawieniem DPR i EDPR w świetle aktualnych i planowanych regulacji prawnych."

W dniach 21-22.09.2023 r. w Copernicus Toruń Hotel poprowadziliśmy kolejne szkolenie wyjazdowe. Kluczowym celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych w obszarze ochrony środowiska oraz aspektów działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian prawnych. Podczas szkolenia skupiliśmy się na analizie i omówieniu przyszłych wyzwań, jakie stoją przed recyklerami oraz przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach. Prelegentami, którzy w sposób praktyczny, rzeczowy oraz wartościowy omówili tematykę naszych szkoleń z zakresu obecnych oraz nadchodzących regulacji prawnych byli: 

Mikołaj Maśliński - prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

Tomasz Kaczmarek - Audytor wiodący TUV Nord Polska Sp. z o .o. w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Certyfikowany weryfikator EMAS, Zastępca kierownika działu logistyki i ochrony środowiska w Związeku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Inspiracja, doświadczenie, dyskusja – takimi słowami możemy podsumować nasze szkolenie środowiskowe w Toruniu.


Szkolenie -  "Ustawa Anty-Plastikowa - nowe opłaty i obowiązki w związku z wdrożeniem w Polsce dyrektywy SUP"

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz odbiorców zorganizowaliśmy szkolenie online dotyczące Ustawy Anty-Plastikowej.
24 maja 2023 r. weszły w życie nowe przepisy implementujące Dyrektywę SUP, co oznacza szereg wyzwań dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania z tworzyw sztucznych. Zmiany dotyczyć będą również producentów, którzy muszą przygotować się na nowe wymogi dotyczące oznakowania niektórych opakowań. Mając na uwadze powyższe przeprowadziliśmy na szkolenie, którego celem było przybliżenie zarysu proponowanych regulacji.

 


Szkolenie - "Ochrona Środowiska i BDO w firmie"  

Wraz z Stowarzyszenie GPP Ekologia oraz Spółdzielnią Pracy Argo-Film i Ekouniversa zorganizowaliśmy szkolenie, które odbyło się dnia 12 czerwca 2023r. w Hotelu Patio we Wrocławiu. Szkolenie przeprowadzone zostało w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy przez producentów, importerów i wprowadzających opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, samochody, a także baterie i akumulatory. Omówione zostały również obowiązki wytwórców odpadów i posiadających urządzenia chłodnicze.


Szkolenie edukacyjne online pt. "Jak segregować odpady”.

Szkolenie poprowadziła Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia poruszyliśmy m.in.: tematykę mitów związanych z segregacją odpadów, jednolitego systemu segregacji odpadów oraz ograniczenia powstawania odpadów. Uczestnicy szkolenia otrzymali od nas interesujące porady, inspiracje oraz pomysły na segregacje oraz dowiedzieli się, gdzie szukać informacji dotyczących prawidłowej zbiórki odpadów. Szkolenie skierowane było do nauczycieli, młodzieży i studentów oraz pracowników urzędów i zakładów gospodarowania odpadami. 


Szkolenie "Kreatywna edukacja ekologiczna". 

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli oraz edukatów przeprowadziła Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia poruszyliśmy następujące zagadnienia: kreatywny sposób przeprowadzenia edukacji ekologicznej, bank pomysłów na działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, pomysły na organizację Dnia Ziemi. Uczestnicy mieli możliwość otrzymiania certyfikatów ukończenia szkolenia oraz materiałów edukacyjno-szkoleniowych. 


Szkolenie "Aktualnie uwarunkowania prawne w obszarze ochrony środowiska z punktu widzenia podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, a także zbierających i przetwarzających odpady". 

W dniach 24-26.11.2022 r. w hotelu Sandra Spa w Karpaczu przeprowadziliśmy szkolenie skierowane do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań oraz zbierających i przetwarzających odpady, a także osoby otwarte na samorozwój w zakresie ochrony środowiska. Szkolenie przeprowadzono w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie uwarunkowań prawnych w obszarze ochrony środowiska. Uczestnicy wzięli udziału w konferencji oraz w warsztatach pn. „Ekologicznie znaczy logicznie” , „Bądź świadomym konsumentem”. Prelegentami szkolenia byli: Pan Mikołaj Maśliński, Pani Małgorzata Tomczak oraz Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia odbył się również personalizowany pokaz iluzjonisty - Hetman Show z elementami edukacji ekologicznej.

zobacz relację ze szkolenia 


Szkolenie "Nowe trendy w edukacji ekologicznej". 

Szkolenie skierowane było do edukatorów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Podczas szkolenia przedstawiliśmy nowe pomysły na ekoedukację, pokazaliśmy inspirujące kąciki recyklingowe, przekazaliśmy gotowe scenariusze na ekolekcje oraz zachęciliśmy do udziału w ciekawych eko – akcjach.Prelegentem szkolenia była Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka, ekspertka ds. edukacji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, właścicielka Centrum Edukacyjnego Ekolandia.edu, pasjonatka ochrony środowiska oraz coach biznesu. 


Webinar "Jak rozliczać opakowania zgodnie z prawem?".

Jednym z podstawowych obowiązków importerów, producentów, firm handlowych oraz gastronomicznych jest rozliczanie wprowadzanych na rynek opakowań. Celem szkolenia było usystematyzowanie obowiązków prawnych przedsiębiorców w związku z koniecznością rozliczania opakowań. Webinarium poprowadził Pan Mikołaj Maśliński.


Webinar "Obowiązki producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów w związku z BDO wobec planowanych zmian prawa"

w dniu 24.09.2021 r. przeprowadziliśmy szkolenie online, które poprowadził  Pan Mikołaj Maśliński. Podczas szkolenia poruszyliśmy m.in. tematykę BDO, zmian w związku z projektem ustawy z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ROP, statusu wprowadzającego produkty, obowiązków wprowadzających, sankcji za niewykonywanie tych obowiązków, dyrektywy SUP oraz ograniczenia kosztów związanych z wykonaniem tych obowiązków. Szkolenie dotyczyło również obowiązków w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  baterii i akumulatorów,  olejów i opon oraz pojazdów.


Szkolenie "Gospodarka odpadami - obecny stan prawny".

Szkolenie przeprowadzone zostało 26 listopada 2021 w Polkowicach w "Aqua Hotel". Poruszyliśmy tematy dotyczące zmiany w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz zmiany prawa w ustawie o odpadach. Prelegentem szkolenia był Pan Mikołaj Maśliński - Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o..


Szkolenie dla przedsiębiorców w Warszawie za nami!

Ciekawe tematy, wiele praktycznych przykładów i wspaniała atmosfera, tak w skrócie można opisać nasze szkolenie, które odbyło się w tym tygodniu w Warszawie. Kolejne szkolenia odbędą się niebawem w Krakowie i Wrocławiu, zapisy trwają szkolenia. Do zobaczenia!


NOC SZKOLEŃ Szkolenie branżowe dla studentów i absolwentów

W dniu 22 października 2016 roku w ramach NOCY SZKOLEŃ zorganizowaliśmy szkolenie pt.: "Gospodarka odpadami opakowaniowymi w praktyce". Szkolenie poprowadzi specjalista ds. ochrony środowiska - Monika Szuba. Szkolenie skierowane było do przyszłych specjalistów ds. odpadów opakowaniowych oraz każdej osoby zainteresowanej poszerzeniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce, w tym właściwym postępowaniem z odpadami opakowaniowymi. Projekt realizowany w ramach NOCY SZKOLEŃ https://nocszkolen.pl/


Szkolenie "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami, gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz opłaty produktowej".

Szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i gospodarki odpadami opakowaniowymi. Poruszilismy tematykę rejestru przedsiębiorców, recyklingu, zwolnienia z obowiązku recyklingu i odzysku opakowań, rocznych sprawozdań o opakowaniach, edukacji ekologiczna oraz nowych wymiarach kar pieniężnych.


24.10.2013 r.  Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania Systemu ZSEIE, czyli Kompleksowa Gospodarka Odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – Reeko partnerem konferencji WARSZAWA


16-17.10.2013 r. Obecny i projektowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami WARSZAWA

 

Nadchodzące szkolenia

Szkolenia środowiskowe i webinaria.
Rozwijaj się z Reeko Organizacją Odzysku Opakowań. 


 

PRZEGLĄD PRAWA DLA WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH

Nowe rozporządzenie unijne w sprawie opakowań, nowe opłaty za jednorazowe opakowania oraz zmiany w zakresie systemu kaucyjnego

termin szkolenia: 29 maja 2024 r. , godz.: 11:00 - 12:30 

 

W ostatnim czasie doszło do daleko idących zmian prawnych dotyczących opakowań. Dotyczą one wielu branż. Wśród nich można wskazać chociażby zakłady produkcyjne, importerów, czy wreszcie cały sektor HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering).


Co istotne, zmiany dokonują się zarówno na obszarze prawa unijnego, jak również krajowego. Warto wspomnieć, że 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wprawdzie ostateczny tekst wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę UE, to jednak już dziś wskazuje się nowe regulacje jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym, a także całego pakietu regulacji związanych europejskim zielonym ładem. 

Ponadto, wiele zmian dokonuje się również na poziomie krajowym. Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Co więcej, od 1 lipca 2024 r. jednostki handlu detalicznego, hurtowego oraz jednostki gastronomiczne mają obowiązek zapewnić alternatywę wobec jednorazowych pojemników na żywność oraz kubków na napoje, które zawierają plastik. Trwają również prace legislacyjne nad dopracowaniem założeń systemu kaucyjnego, który ma wejść w życie już w przyszłym roku.


Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przedstawić założenia najnowszych oraz planowanych regulacji prawnych z perspektywy wprowadzających produkty w opakowaniach. 


W trakcie webinarium wyjaśnimy:

  • czym jest rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)?
  • jakie rozwiązania przewidują nowe przepisy unijne i kiedy mogą wejść w życie?
  • jakie opłaty weszły w życie 1 stycznia 2024 roku?
  • jak urzędy zapatrują się na nowe regulacje?
  • jak daleko są prace nad systemem kaucyjnym dla opakowań na napoje?

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz zapis wideo szkolenia.

KOSZT UCZESTNICTWA: 149 zł netto/osoba

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Napisz: szkolenia@gppekologia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 27 maja. 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA 

 


Już wkrótce pojawią się tu informacje o kolejnych naszych szkoleniach.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Przeprowadzone szkolenia".


Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony na Facebook'u -  Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S. A., gdzie informujemy na bieżąco o nadchodzących szkoleniach. Znajdą nas Państwo również na Instagramie - reeko_organizacja_odzysku.