Realizacja obowiązku edukacji ekologicznaej w Reeko Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

zapraszamy do współpracy

Zielony marketing przez edukację ekologiczną

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S. A. realizując własne programy edukacyjne od lat działa i wspiera działania na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu właściwego postepowania z odpadami. Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczął się szczególny okres działań Organizacji w zakresie edukacji ekologicznej. W konsekwencji wejścia w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami  przedsiębiorcy, którzy podlegają jej przepisom (wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach) zostali objęci obowiązkiem finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Organizacja na mocy tej ustawy jest uprawniona do organizowania kampanii edukacyjnych m. in. w imieniu klientów, z którymi ma podpisaną umowę na recykling i odzysk odpadów opakowaniowych. Akcje finansowane z budżetu edukacyjnego organizacji wyróżniają się dużą dbałością o wartości merytoryczne oraz atrakcyjność formy. W podstawowym wariancie tej usługi firmy klientów stojące za działaniami edukacyjnymi Reeko pozostają anonimowe.

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań  odpowiadając na indywidualne potrzeby swoich klientów w zakresie działań ekomarketingowych oferuje rozszerzony wariant usługi:

OBECNOŚĆ WIZUALNA FIRMY  W MATERIAŁACH  DYDAKTYCZNYCH I PROMOCYJNYCH - zapewnienie wizualnej obecności firmy podczas prowadzonych akcji ekologicznych. Logo zainteresowanej firmy będzie widoczne na materiałach dydaktycznych, reklamowych i promocyjnych (ulotki, plakaty, strony internetowe, banery).

Więcej informacji na temat usługi pod numerem tel. 22 299 21 01 lub adresem e-mail: biuro@reeko.pl