O firmie

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2005r. w odpowiedzi na uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od początku działalności Reeko zajmuje się kompleksową obsługą firm, które mają obowiązek odzysku i recyklingu opakowań zgodnie z ustawą „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151, z późn. zm.). Naszym celem  jest przejęcie i uczciwe realizowanie ustawowych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach wprowadzających na polski rynek produkty oraz produkty w opakowaniach.

 

Potwierdzenie złożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021.

 

Potwierdzenie z UM dot. złożenia sprawozdania za rok 2021 

Polityka firmy

Dążymy do doskonałości, poprzez zadowolenie klientów. Naszymi priorytetami są:

 • Zadowolenie i satysfakcja klientów,
 • Utrzymanie długoterminowej współpracy z klientem,
 • Troska o środowisko naturalne,
 • Świadczenie usług na najwyższym poziomie,
 • Stałe doskonalenie naszych umiejętności i kompetencji,
 • Możliwość rozwoju pracowników, kreatywność i zaangażowanie w pracy,
 • Odpowiedzialność za pracowników i prowadzoną przez nas działalność.

Referencje

Firma rzetelna i godna zaufania, doświadczeni i zaangażowani pracownicy oraz najwyższa jakość świadczonych usług to atuty, które w Reeko Organizacji Odzysku Opakowań S.A. najczęściej doceniają nasi klienci. Potwierdzają to m. in.:

 

        

 

         

 

CSR

Jesteśmy świadomi jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy ekonomicznym a społecznym aspektem prowadzenia firmy. Mając na uwadze podstawowe założenia koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, staramy się aby nasza firma wpisywała się w ramy CSR, wspierając tym samym koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Nasze działania skupiają się na określonych grupach interesariuszy:

 1. Środowisko naturalne:

Dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu działalności naszej firmy na środowisko naturalne. W realizacji założonego celu wykorzystujemy takie działania jak:

 • segregacja odpadów,
 • minimalizacja produkcji odpadów,
 • dwustronne, ekonomiczne drukowanie,
 • stosowanie energooszczędnych urządzeń,
 • w porze światła dziennego nie korzystamy ze sztucznego oświetlenia,
 • oszczędne zużycie wody.
 1. Społeczność lokalna:

Społeczność lokalna, jako jeden z naszych interesariuszy, odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu systemu społecznej odpowiedzialności. Skuteczny dialog umożliwia nam poznanie potrzeb otaczających nas jednostek i daje możliwość realizacji wspólnie opracowanych pomysłów. Przekazujemy wiedzę o:

 • racjonalnej gospodarce odpadami,
 • zasadach recyklingu,
 • istocie zachowania równowagi w środowisku.
 1. Pracownicy:

Bardzo ważnym filarem funkcjonowania naszej firmy, są pracownicy świadomi tego, że sukces i pozycja Reeko są pracą każdego z nas. Staramy się więc łączyć pracę z możliwością rozwoju zawodowego i osobistego dbając o to, żeby każdy czuł się elementem sprawnie zarządzanego systemu. Priorytetami w tym wypadku są:

 • angażowanie pracowników w życie firmy,
 • wspólne podejmowanie decyzji istotnych dla rozwoju firmy,
 • równouprawnienie i właściwy stosunek pracy,
 • poczucie bezpieczeństwa i stabilne miejsce pracy.

 

Kariera

Kariera w firmie Reeko S.A.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy i chęcią rozwoju zawodowego w firmie z branży ochrony środowiska, zapraszamy do przesyłania aplikacji. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@reeko.pl