Aktualności

31 marca 2014 r. termin złożenia sprawozdania OŚ-OP1 za rok 2013 Czytaj więcej…

5-go marca 2014 ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Podstawę prawną sprawozdań stanowi art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2013, poz.1232 z późn. zm.). Czytaj więcej…

Sprawozdania OŚ-OP 1 o wysokości opłaty produktowej za lata 2013-2014 składane jeszcze w terminie do 31 marca Czytaj więcej…

11 lutego 2014 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał pierwsze w kraju porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, wynikające z art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) Czytaj więcej…

Zmiana w przepisach – rejestracja w Krajowej Bazie (KOBiZE) i wprowadzenie raportu za 2013 r. możliwa również dla „małych” podmiotów korzystających ze środowiska Czytaj więcej…

Podsumowanie działalności edukacyjnej Reeko Organizcji Odzysku Opakowań S.A. w 2013r. Czytaj więcej…


W dniu 5.12.2013 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Czytaj więcej…

Od 1 stycznia 2014 r. każdy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach ma obowiązek informowania swoich klientów o Czytaj więcej…