Do końca lutego masz obowiązek uiścić opłatę roczną za wpis do rejestru BDO

Przedsiębiorco! Do końca lutego masz obowiązek uiścić opłatę roczną za wpis do rejestru BDO!


Kogo dotyczy obowiązek?

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony i oleje smarowe, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
 

Jaka jest wysokość opłaty rocznej?

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców
  • 300 zł dla pozostałych podmiotów
     

Gdzie uiścić opłatę?

Adresatem jest Urząd Marszałkowski. Opłaty uiszcza się na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy o odpadach w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i NIP/regon płatnika, okres za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty, np.: opłata roczna za rok … REJESTR BDO.
Przypominamy! Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.