Przypomnienie!

Przypomnienie!

W związku wejściem w życie opłat wynikających z tzw. Ustawy Anty-Plastikowej, przypominamy, że przedsiębiorcy wprowadzający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych mają obowiązek pobrać opłatę od użytkownika końcowego.

O wielkości opłat znajdziecie więcej informacji tutaj.

Jak pobrać opłatę? Możesz skorzystać z jednego z dwóch wariantów!

  • Stwórz nową pozycję na paragonie dedykowaną tylko opłacie
  • Uwzględnij opłatę w cenie bazowej produktu

Pamiętaj również o prowadzeniu ewidencji!

Przypominamy również, że do 15 marca mają Państwo obowiązek złożenia sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO za rok 2023, które obejmuje okres od dnia wejścia w życie ustawy Anty-Plastikowej do dnia 31 grudnia 2023 r.