Potwierdzenie złożenia rocznego sprawozdania za rok 2022

Szanowni klienci, informujemy, że zgodnie z Ustawą o odpadach, która przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A., jak co roku,  złożyła terminowo roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Priorytetem w działaniu naszej spółki jest przejęcie i uczciwe realizowanie ustawowych obowiązków, ciążących na przedsiębiorstwach wprowadzających na polski rynek produkty oraz produkty w opakowaniach.

Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę oraz zaufanie naszej organizacji.