Zmiana poziomów recyklingu opakowań od roku 2022

Dnia 21 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ustalające roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek krajowy będą musieli osiągnąć do 2030 r. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które będą musieli zrealizować wprowadzający opakowania na rynek w latach 2022-2030.

Przypominamy, że zgodnie z opublikowaną Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., usunięty został odzysk odpadów opakowaniowych, tym samym pozostał tylko i wyłącznie recykling.


Wprowadzający opakowania na rynek będą zobowiązani osiągnąć w 2022 r. - 59% recyklingu ogółem.

Wzrosły również poziomy recyklingu dla poszczególnych grup materiałowych i w roku 2022 będą wynosiły:

  • papier i tektura - 66%,
  • tworzyw sztuczne - 30%,
  • drewno - 19%,
  • metale żelazne - 55%,
  • aluminium - 51%,
  • szkło - 62%.

Informujemy, iż do roku 2030 powyższe poziomy będą wzrastały, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.