System kaucyjny w Polsce

Dlaczego system kaucyjny?

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko możemy wyczytać, że do 2025 roku poziom zbiórki selektywnej odpadów produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych powinien wynosić 77% masy opakowań wprowadzanych do obrotu, natomiast w 2029 roku poziom ten ma osiągnąć aż 90%.Tak wysokie poziomy musimy osiągnąć w jak najszybszym tempie, w związku z czym potrzebujemy motywacji w postaci systemu kaucyjnego.

Czym jest i na czym polega system kaucyjny?

Od 2023 roku ma obowiązywać bezparagonowy system kaucyjny. Producenci i importerzy, którzy do niego przystąpią, poniosą koszty administracyjne wprowadzanych opakowań. Obowiązkiem sklepów, do których trafi produkt, będzie naliczenie kaucji oraz przyjęcie zwrotu opakowania - w przypadku zwrotu, opłacona kaucja do Was wróci.

Opakowania po napojach, które będzie obejmował system kaucyjny to:

  • Opakowania plastikowe do 3l
  • Opakowania szklane do 1,5l
  • Puszki aluminiowe do 1l

Jednostki handlowe będą zmuszone do rozbudowy infrastruktury sklepu, w celu zapewnienia magazynu na odbierane odpady. Sklepy będą miały również możliwość stosowania automatów do odbioru opakowań po napojach. Dyrektor Departamentu gospodarki odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapowiedział, że na opakowaniach zostaną umieszczone specjalne kody, dzięki którym operator będzie mógł zidentyfikować odpowiednio opakowanie.

Co więcej… system kaucyjny będzie wymagał całkowitej zmiany systemu gminnego odpadów komunalnych oraz dopasowania infrastruktury gospodarowania odpadami. Konsekwencją wprowadzenia systemu wraz z ROP będą zmiany ilościowe i jakościowe strumienia odpadów.

A co z operatorami, którzy będą odbierać opakowania ze sklepów?

Operatorzy będą rozliczać handlowców z kaucji oraz przekazywać odpady recyklerom. Zgodnie z projektem, operatorzy będą mieć dowolność zawierania umów.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Zapowiedziano, że przedsiębiorcy wprowadzający produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, będą mieli możliwość zwolnienia z uiszczenia opłaty produktowej spełniając jeden warunek - w ramach systemu kaucyjnego muszą osiągnąć określony poziom selektywnej zbiórki opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Aktualnie temat ten budzi wiele emocji wśród producentów, przedsiębiorców oraz organów gminy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dobrze funkcjonujący system kaucyjny będzie nieodłącznym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, a tylko szczegółowe dopracowanie projektu pozwoli na efektywne działanie.

Więcej szczegółów poznamy prawdopodobnie na jesieni. System kaucyjny ma wejść w życie od roku 2023 z uwzględnieniem 2-letniego okresu przejściowego.

Link do opublikowanego projektu znajduje się na stronie RCL.