Edukacja 2019

Kampania edukacyjna

2019 r.

Pragniemy się z Państwem podzielić działaniami tegorocznej edycji edukacji ekologicznej, która została przeprowadzona przy współpracy z Stowarzyszeniem GPP Ekologia. Specjalnie na potrzeby realizacji naszych akcji edukacyjnych wydana została druga edycja II części książeczki pt. „O kosmicznym ludku w babcinym ogródku z serii Opowieści z Kosmoludkiem w treści: Podróż po orbicie Ziemi” autorstwa Pani Jolanty Horodeckiej – Wieczorek. Bajka ta w łatwy i przyjemny sposób przekazuje wiedzę o tematyce ekologicznej.

Ilustracje

W kolejnej edycji II części książeczki, wykorzystaliśmy ilustracje, które wygrały w konkursie plastycznym w poprzedniej edycji. Poniżej ilustracje dzieci które zajęły pierwsze cztery miejsca.

W II części książeczki nie mogło zabraknąć także zbioru ważnych porad dla najmłodszych i nie tylko, dotyczących powstających odpadów oraz sposobu ich unikania.

 

Torbo-plecaki

Zakup, według własnego projektu – Torbo-plecaków wielokrotnego użytku o tematyce ekologicznej. Torbo-plecaki mają służyć do codziennych zakupów. Dzięki nim zmniejszamy zużycie plastikowych torebek. Torbo-plecaki są rozdawane przy okazji różnych akcji i warsztatów ekologicznych.

Prelekcje dla dzieci

W tym roku programem objęte zostało wiele placówek w Polsce m.in. : w Tarnowie, Wrocławiu, Nowym Tomyślu, Brzesku, w których przeprowadzono prelekcje z udziałem autorki naszej książeczki - Pani Jolanty Horodeckiej-Wieczorek – twórczyni ponad 160 utworów dla dzieci i dorosłych, która w swoich dziełach unika używania przemocy.

Wykłady dla dzieci podzielone były na część informacyjną, projekcje filmiku edukacyjnego oraz odczytywanie bajki. Na zakończenie każde dziecko otrzymało jeden egzemplarz naszej książeczki z podpisem autorki.

Dodatkowo w różnych placówkach w Polsce odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci, zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom problematyki gospodarki odpadami poprzez różne konkursy, gry i zabawy a nawet realizację pokazu mody z wykorzystaniem surowców. Poruszane były zasady dbania o środowisko, odbyło się również sprzątnie okolicy oraz nauka segregacji odpadów.

Prelekcje dla dorosłych

  • Przeprowadzenie Seminarium dla grona pedagogicznego – przekazanie podstawowych informacji dotyczących wiedzy z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi w celu szerzenia i podwyższania świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku szkolnym, Gniezno.
  • Spotkanie dla dorosłych pt. „Jak być świadomym konsumentem”,
  • Szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska związanych z prowadzeniem działalności, funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa w Zielonej Górze i Warszawie,
  • Eko-warsztaty dla z mam z dziećmi.